نسل موزیک

دانلود آهنگ تیموتی پاگانی با نام منجی موعود

 دانلود آهنگ تیموتی پاگانی - منجی موعود

دانلود منجی موعود از تیموتی پاگانی با لینک مستقیم

Download Music Timothy Pagani - The Promised Savior

(همراه با متن ترانه)

ترانه : زهره ابراهیم نیا

 

 

دانلود آهنگ تیموتی پاگانی منجی موعود

 

متن آهنگ تیموتی پاگانی با نام منجی موعود

 

O man glorious millennial dream! ای رویای هزارساله‌ی باشکوه! Isn't it time yet to interpret? هنوز زمان تعبیرت فرانرسیده؟ O sun hidden in the fog but gleam ای خورشید درخشان از پشت ابرها Is'nt it time of hope for man desperate و ای امید ناامیدان کی خواهی آمد؟ I wish you were sudden and intrusive کاش سرزده و ناگهان just like the spring rain مانند رگبار بهاری Pour in the thirsty desert of man's illusive بر وهم انسان می باریدی That is full of waiting and pain که مانند شوره زاری لبالب از دردِ انتظار است O son of pure gentel nobles! ای فرزند نجیب زادگان پاک و اصیل O unique! your fame is global! ای یگانه ای که شهرتت عالم را گرفته O son of divine guided leaders! ای فرزند رهبران الهی هدایت یافته‌، The pious men never born like them either! و پارسایانی که هرگز کسی مانند آنان متولد نشده O son of shining bright lights! ای فرزند انوار پاک و درخشان! brave on the days and devote in the nights. شیر بیشه‌ی روز و عابد نیمه‌شب ها! O son of clear and stright path! ای فرزند صراط مستقیم و راه روشن! The source of mercy in the future and past. و ای رحمت جاری در زمان I believe باور دارم

 

 - آهنگ تیموتی پاگانی منجی موعود با کیفیت 128 320 MP3  -

 

From depths of my heart, از اعماق قلبم، با تمام وجودم from all my cells apart, با تک تک سلولها، با تمام بود و نبودم You will come که تو خواهی آمد With the songs of David, with the Rod of Moses با نغمه داوودی ، با عصای موسوی With the breathe of Christ, with the scent of roses با دم مسیحایی، با عطر گلهای محمدی O The Promised Savior ای منجی موعود! A voice is heard all over the world from the heaven ندایی آسمانی، در جهان طنین انداز می‌شود: The savior has come with the message of love and blessin «منجی با پیام عشق و برکت ظهور کرده است» The sun of justice will rise up خورشید عدالت طلوع میکند The roots of oppression will burn up و ریشه‌های ستم میسوزد The oppressed of the world will inherit the land مظلومان عالم وارث زمین میشوند And the divine decree is done by your command و به فرمان تو احکام الهی انجام میشوند O my Lord! پروردگارا ! Build a strong sacred bond پیوندی عمیق و مقدس بنا کن! between human and savior میان انسان و منجی او؛ To end man's fear and failure برای پایان دادن به ترس و شکست So the man to you be conned و رسیدن انسان به خدا May his kindness be upon us! مهر او را بر ما فرو ریز! For the sake of his blessing و به برکت وجود منجی موعودت Forgive our slips and sins, خطاها و گناهان ما را ببخش And end human wars and fuss و پایان ده! به جنگها و هیاهوها O Creator of beauty! O beautiful! ای خالق زیبایی! ای اصل زیبایی! Beautify the world, with the coming of him جهان ما را با ظهور منجی زیباتر کن! To spread your light in this world of dim. و این دنیای ظلمانی را با نورت، روشن کن! O most merciful of the merciful! ای مهربانترین مهربانان! ای سرچشمه مهربانی!

 

کد پخش آنلاین برای وبلاگ ها

برچسب ها