نسل موزیک

بابک چمن‌آرا: آقا مرتضی مجوز انتشار بقیه کار‌ها رو گرفتم!

 

مجموعه‌های صوتی‌ باقی‌مانده از زنده‌یاد مرتضی احمدی با عنوان «صدای طهرون» که شامل ضربی‌خوانی‌های این هنرمند درگذشته است، مجوز انتشار گرفت. ۱۰۷ قطعهٔ ضربی‌خوانی در زمان حیات مرتضی احمدی از او ضبط شده بود که ۲۵ قطعهٔ آن در سال‌های ۸۹ و ۹۱ در قالب دو آلبوم منتشر شد، اما تعداد زیادی از این قطعات در انتظار مجوز بود و عمر این بازیگر قدیمی کفاف نداد تا شاهد انتشار تمام آثارش باشد.