نسل موزیک

امیر آقایی چه جور آدمی است؟! (شخصیت شناسی از روی چهره اش)

چنان توی نقش غرق می شود که خیلی زود متوجه می شوید شما هم خودتان را جای او گذاشته و همراهش شده اید. امیر آقایی از آن آدم هایی است که کلا با هنر عجین هستند. علاوه بر بازیگری دستی هم به قلم دارد و عکس هم می گیرد. با خصوصیات چهره او بیشتر آشنا شوید.